Läger

Silver- och guldläger 26.–28.2

Ett tredagars-läger för de gymnaster som har tagit brons/silvermärket. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till silver- och guldmärket och gör märkestestet på torsdagen den 28.2.

______________________________

Bronsläger 26.–28.2

Ett tredagars-läger för de gymnaster som vill börja tävla under nästa år. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till bronsmärket och gör bronsmärkestestet på torsdagen den 28.2.

______________________________

Bronsläger 26.–28.12

Ett tredagars-läger för de gymnaster som vill börja tävla under nästa år. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till bronsmärket och gör bronsmärkestestet på fredagen den 28.12.

______________________________

Silverläger 26.–28.12

Ett tredagars-läger för de gymnaster som har tagit bronsmärket. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till silvermärket och gör silvermärkestestet på fredagen den 28.12.

______________________________

 

Boysläger 27.–28.12

Ett tvådagars-läger för pojkar över 6 år. Under lägret övar vi akrobatik, styrka och på olika redskap. Pojkar från andra föreningar och pojkar som är intresserade av att börja med redskapsgymnastik välkoma!

_____________________________

Anmälningar till fitnessidrottsforening@gmail.com eller till gymnastens tränare.

Välkomna med!