Läger

Märkesläger den 27.–28.12

Välkomna på läger under jullovet! Under två dagar övar vi och testar koppar, brons, silver och guldmärket.
Pris: 1 dag 20€, 2 dagar 35€

Anmälning till fitnessidrottsforening@gmail.com eller den egna gruppens tränare!

_________________________________


Märkesläger 14.–15.10

I år infaller höstlovet i regionen under vecka 42, och då ordnar vi även läger på dagtid för de barn och unga som har ledigt och möjlighet att delta. Detta är så kallade märkesläger, där vi testar de olika gymnastiska märkena för att lite utmana oss själva men också på ett roligt sätt se hur vi har gått framåt. Under lägret gång testar vi alla märken (koppar-guld). Både från hobby och tävlingsgrupper välkomna! 🤸‍♀️

14.–15.10.2019
Kl. 9:00–11:00 barn mellan 6-9 år.
Kl. 12:00–14:00 barn från 10 år uppåt.

Pris: 1 dag 20€, 2 dagar 30€

Anmälning senast 11.10 till fitnessidrottsforening@gmail.com eller den egna gruppens tränare!

_________________________________

 

 

 

_______________________

 

 

______________________________

 

Påskläger 19.–22.4

Ett fyradagars-läger för hobby- och tävlingsgymnaster. Man kan välja att delta alla dagar eller bara vissa dagar. Möjlighet att utföra märkestesten.

Pris: 10€/dag.
Hobby: kl. 10–12
Tävling: kl. 14–17.

Anmälning på Fitness Club eller på telefon 0503517436, Nelia.

______________________________

Silver- och guldläger 26.–28.2

Ett tredagars-läger för de gymnaster som har tagit brons/silvermärket. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till silver- och guldmärket och gör märkestestet på torsdagen den 28.2.

______________________________

Bronsläger 26.–28.2 OBS! Ny tid för bronslägret, kl. 9–12 (tillsammans med silver- och guldlägret).

Ett tredagars-läger för de gymnaster som vill börja tävla under nästa år. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till bronsmärket och gör bronsmärkestestet på torsdagen den 28.2.

______________________________

Bronsläger 26.–28.12

Ett tredagars-läger för de gymnaster som vill börja tävla under nästa år. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till bronsmärket och gör bronsmärkestestet på fredagen den 28.12.

______________________________

Silverläger 26.–28.12

Ett tredagars-läger för de gymnaster som har tagit bronsmärket. Under lägret övar vi på de olika rörelserna och elementen till silvermärket och gör silvermärkestestet på fredagen den 28.12.

______________________________

 

Boysläger 27.–28.12

Ett tvådagars-läger för pojkar över 6 år. Under lägret övar vi akrobatik, styrka och på olika redskap. Pojkar från andra föreningar och pojkar som är intresserade av att börja med redskapsgymnastik välkoma!

_____________________________

Anmälningar till fitnessidrottsforening@gmail.com eller till gymnastens tränare.

Välkomna med!